Illustrationer till boken "Det var ingen som frågade".

Barn observerar och imiterar.

Biologisk kontext.

Föräldrabrister.

-Hur tänker du nu?

Mobbningsmolnet personen bär med sig.